segle XX i XXI

A la música tonal totes les notes estan organitzades al voltant d’una nota principal que s’anomena tònica. La música atonal renuncia a la tonalitat com a sistema de composició, de tal manera que l’organització de les notes ja no depèn d’una nota principal. A la música atonal les notes es poden organitzar de diverses maneres.

El segle XX és el segle de l’experimentació artística.