Al cinema

El cinema permet imaginar com vestirien i com gesticularien les persones que vivien en un altra època. Observa aquests sis fragments de pel·lícules i relaciona cadascun amb un període diferent de la història de la música.

1- Amadeus
2- Shakespeare in love
3- Dracula
4- Merlin
5- The three Musketeers
6- Titanic
1- Dangerous liaisons
2- The Name of the Rose
3- Queen Margot
4- Sleepy Hollow
5- The pianist
6- Farinelli