Howard Shore

Howard Shore composà la BSO de “El senyor dels anells”.

Anàlisi dels motius i temes de la comunitat de l’anell

Escolta el brillant anàlisi musical de la BSO d’El senyor dels anells de Jaime Altozano i intenta tocar els temes (article):

Els temes estan formats per motius, són com les frases i els motius les paraules. Els motius són les unitats mínimes amb significat.

Tema de la comunitat de l’anell. L’essència d’aquest motiu resumeix el viatge d’anada i tornada, comença amb re i torna al re.
Nou notes per als nou personatges
Tema dels elfs de Lothlorien
Tema de l’anell
Motiu del bé i del mal. La inversió del tema del bé és el tema del mal.
Tema de Sauron
Tema de Gollum
Tema de Saruman. Pretén ser el motiu del bé però no ho és perquè la distància és a mig to, no a un to
Motiu d’Aragon
Tema d’Aragon quan forma part de la comunitat

Tema dels hobbits

Aquí tens el tema de la Comarca, dels hobbits, titulat Concerning Hobbits.

Tema de la comarca en el to original D i partira de piano.
Aquest mateix tema però en C, que encara és més fàcil per a flauta.