Períodes

quadre
Resum cronològic de la història de música i dansa occidentals

La història de la música se sol dividir en els sis períodes que pots observar a la imatge. Hi ha períodes guiats per l’expressió del sentiment que fan avançar la música com l’Edat Mitjana, el Barroc o el Romanticisme i d’altres guiats pel raciocini que aturen aquesta evolució i l’estructuren com el Renaixement, el Classicisme o el Segle XX.

Breu introducció gràfica a la història de la música

Escolta amb atenció aquesta mostra de diferents melodies de la Història de la música a partir del segle XVII interpretades per piano. Escriu el títol de tres d’aquestes peces, i els seus respectius autors, que posteriorment, en haver acabat el vídeo, puguis taral·lejar. Socialment a classe es valorarà que abracis distints períodes, no només els de música moderna!

Al web Las tres edades de la música occidental trobaràs moltes audicions i anàlisis de peces de la història de la música que pots escoltar, entendre i interpretar.

Fotocòpies dels períodes de la Història de la música.

Activitat Se cerquen compositors/es.

Blog d’història de l’art.