Barroc

El Barroc és un període d’un segle i mig, XVII i primera meitat del XVIII, en què l’absolutisme regeix Europa. Presentació.

El violí, i la seva família (viola, violoncel i contrabaix), és l’instrument rei d’aquest període.

Instruments of the Orchestra: The String Family | CurrentKids

Treball sobre el Barroc

Bach: el clave ben temprat

Interpretació instrumental del Preludi en C de Bach d’El clavecí ben temprat, compost el 1740. Partitura per a piano.

BACH: 1a suite de cello

Interpretació instrumental del Preludi de la 1a suite de cello de Bach. Partitura per a guitarra (recorda utilitzar l’scordatura que en aquest cas consisteix a davallar la 6a corda a Re, no a Mi, com és habitual).

BACH: CANTATA 147

Interpretació instrumental dels 10 primers compassos de la Cantata 147 de Bach (Jesus, bleibet meine Freude, que vol dir Jesús alegria dels homes). La part de violí pot ser tocada amb flauta dolça. Partitura de les 4 veus i ensemble de flautes.

Per a tocar aquest fragment necessitaràs la digitació de flauta de l’escala de Sol major, que té el fa #. Para esment a les notes agudes que necessiten mig forat tapat a la part de darrera:

A aquesta imatge de digitacions no hi ha la digitació del fa # greu (només hi surt l’agut que tapa mig forat a darrera). Aquesta és la digitació del fa # greu que també necessitaràs

Tutorials per aprendre aquest fragment de la cantata 147 de Bach amb flauta: 1, 2, 3 i 4.

HAENDEL: LASCIA CH’IO PIANGA

Interpretació vocal de l’ària Lascia ch’io pianga de l’òpera Rinaldo de Haendel. Partitura en pdf i partitura amb música. Vídeo amb lletra. Traducció al castellà.

Lascia ch’io pianga
Mia cruda sorte
E che sospiri la liberta
E che sospiri
E che sospiri la liberta
Lascia ch’io pianga
Mia cruda sorte
E che sospiri la liberta

Purcell: fairest isle

Interpretació vocal de l’ària Fairest isle de l’òpera King Arthur de Purcell. Partitura per a ensemble de flautes en Bb i per a baix continu. Acords i partitura de guitarra i piano en A. Flauta en G amb acompanyament de baix. Acompanyament en F de piano i a 116 bpm (comença a cantar després de la introducció de piano al segon 11). Clavecí en F amb línia vocal.

Interpretació en G

Fairest Isle, all isles excelling.
Seat of pleasure and of love,
Venus here will choose her dwelling,
And forsake her Cyprian grove.
Cupid from his fav’rite nation,
Care and energy will remove;
Jealousy that poisnous passion,
And despair that dies for love.