Les danses del barroc

La dansa barroca va seguir desenvolupant-se a França (ballet de cour), on va fer evolucionar la música instrumental, de melodia única però amb una rítmica adaptada a la dansa. Va ser patrocinada especialment per Lluïs XIV, que va convertir la dansa en grans espectacles, on va intervenir el rei caracteritzat de sol) i va crear el 1661 l’Acadèmia real de Dansa.

Les principals tipologies van ser: minuetbourréepolonaiserigaudonallemandezarabandepassepiedgiguegavotte, etc.

Al segle XVIII -l’època del Rococó- va continuar la primacia francesa, on en 1713 es va crear l’Escola de Ballet de l’Òpera de París, la primera acadèmia de dansa. En aquesta època la dansa va començar a independitzar-se de la poesia, l’òpera i el teatre, aconseguint autonomia pròpia com a art, i formulant un vocabulari propi. Es van començar a escriure obres musicals solament per a ballet, destacant Jean-Philippe Rameau –creador de la opera-ballet–.

Handel: Sarabande

La Sarabande és una dansa barroca solemne d’origen hispano americà, de compàs ternari.

Aquesta Sarabanda de Haendel té una estructura binària (dues frases de 8 compassos que comencen igual). L’original és en sol menor però la transcripció per a flauta dolça és en Dm.

LE ROI DANSE

El film Le roi danse explica la relació biogràfica del compositor Jean Baptiste Lully amb el rei Lluís XVI i Molière. Lully comença a guanyar-se la confiança del jove rei Lluís de 14 anys quan li regala unes sabates especialment dissenyades per al Ballet. Els altres compositors de la cort en veure la preferència del rei per Lully comencen a crear intrigues per desacreditar-lo.

Pel·licula completa