Llibre Vermell de Montserrat

Laudeamus virginem

Aquest és un cànon en què 2a veu entra quan la primera comença el segon compàs i la 3a veu entra quan la primera veu comença el tercer compàs.

Splendens ceptigera

Aquest és un cànon en què 2a veu entra quan la primera comença el segon compàs i la 3a veu entra quan la primera veu comença el tercer compàs.

Cuncti simus concanentes

Stella splendens

Recorda que pots practicar les cançons de distintes maneres:
1 Tocant el mateix que veus al vídeo. Aquest sistema és especialment útil si et costa un poc o comences.
2 Tocant una veu diferent a la que escoltes. Així passaràs gust de sentir-te acompanyat per una melodia diferent a la teva.

Fotocòpies del Llibre Vermell de Montserrat i exercicis.